Mistrovství ČR v orientačním běhu bude 19. května v Táboře

TÁBOR – Starostu Ing. Fišera navštívil předseda SC-vebr sport, z.s. se žádostí o pomoc ze strany města formou materiální, finanční, spolupořadatelství nebo záštitu nad Mistrovstvím a Veteraniádou ČR v orientačním běhu v disciplině sprint.

Pořadatelství této významné sportovní akce bylo na základě výběrového řízení Českým svazem orientačních sportů schváleno právě pro tento spolek. Závod Mistrovství a Veteraniáda ČR ve sprintu, WRE je zařazen do série závodů světového rankingu ( pořadníku ) a uskuteční se dne 19. května 2018 v historické části města Tábora a přilehlých Holečkových sadech. A dále Český pohár, WRE, Žebříček A-krátká trať je zařazen do série závodů světového rankingu a do Žebříčku A České republiky a uskuteční se 20. května 2018 v lokalitě lesoparku Pintovka.

Rada vzala informaci o pořádání Mistrovství České republiky a Veteraniády v orientačním běhu v Táboře na vědomí a uložila starostovi města jednat o organizačních záležitostech s hlavními pořadateli – Českým svazem orientačních sportů, resp. SC vebr-sport, z.s. – v součinnosti s dotčenými složkami města Tábora a jeho úřadu.

Zároveň schválila poskytnutí záštity starosty města. Pořadatelům – SC vebr-sport,z.s. bude doporučeno si na rok 2018 podat žádost do DT_2_TV – na pořádání jednorázových sportovních soutěží, pohárů a jiných významných akcí celorepublikového a mezinárodního charakteru.

Archiv