Ženy v Čelkovicích ponechaly odpad mimo popelnice

TÁBOR – Mnoho občanů stále žije v domnění, že vyprodukovaný odpad lze odkládat i vedle odpadových nádob. Činí tak z nejrůznějších důvodů – např. proto, že kontejnery jsou již plné, odpad je větších rozměrů (nejčastěji papírové kartony) apod. Často jde i o věci, které do kontejnerů vůbec nepatří.

Tito občané si však neuvědomují, že se dopouštějí protiprávního jednání, a to i tehdy, jsou-li odpadky uloženy v zavázaném pytli nebo v krabici.

Minulý týden ve čtvrtek odpoledne se o tom v Čelkovicích poučily dvě ženy, které donesly větší množství odpadu ke kontejnerům v ulici Nábřeží. Většinu z něj řádně roztřídily do kontejnerů na separovaný odpad, avšak krabici s plechovkami od konzerv pro psy odložily vedle.

Zachytila je při tom nově zřízená městská kamera a vzápětí je dostihla i hlídka strážníků. Obě ženy nejprve zapíraly, ale později se k uvedenému jednání přiznaly. Přestupek proti veřejnému pořádku projedná správní orgán.

3 Responses to Ženy v Čelkovicích ponechaly odpad mimo popelnice

 • Mima says:

  Máte pravdu, momentálně se tam lidé chovají jako dobytek, vozí to tam auty i kolečky. Jak ale chcete zabezpečit kontejner aby do něj šlo i nešlo vyhazovat zároveň? Neumím si to představit. A i kdyby se vám to i nakrásně podařilo je to jedno, protože se ukázalo, že naši spoluobčané/lenivci/prasata prostě pytel s odpadem postaví vedle kontejneru a tím je to pro ně vyřešené. Přitom část z nich, už naložila pytel do auta. Proč už pak nedokáží dojet až do sběrného dvora nechápu. Co si dovedu představit je, že se kontejner zruší a místo něj dají třeba tři malé koše – pytel tam nedáte a svíčku s plevelem z hrobu jo.
  Navíc další mí horečtí spoluobčané se velmi silně rozčilují nad tím, že kousek od jejich domů a zahrad vzniklo nové místo s kontejnery. Nejradši by ho zrušili nebo rovnou zničili. Přitom docházková vzdálenost při stávajícím umístění tam v té lokalitě byla přes 700 metrů. Je to jen jejich sobeckostí a hloupostí? Každý by se chtěl mít lépe, ale běda jakmile by tomu měl obětovat i jen něco málo ze svých či domněle svých práv a komfortu…

 • tomáš says:

  pane Václave, cena za pronájem hrobů by rozhodně neklesla!! I když máte pravdu, že kontejner u hřbitova není odkladiště všeho možného, likvidace černých skládek stojí daleko víc peněz. A nějaký nápad na zabezpečení určitě nemáte!!!

 • Václav P. says:

  Řada obyvatel Horek také stále žije v domnění, že kontejner u tamního hřbitova jim slouží jako odkladiště všeho možného. Neuvědomují si, že odvoz tohoto kontejneru je hrazen z poplatků za hrobová místa a platí to tak všichni nájemci, tedy i Ti, kteří na Horkách vůbec nebydlí. Městu, resp. Technickým službám je to patrně jedno. Pokud by byl kontejner zabezpečen tak, aby nebylo možné jej využívat na jiný než hřbitovní odpad, mohla by se snížit i četnost jeho vyvážení a tím by mohla klesnout i cena za pronájem hrobů.

Archiv