Odpočinková zóna Komora se bude opravovat. Propadá se

TÁBOR – Rada města schválila minulý týden zahájení přípravy a realizaci akce „Odpočinková zóna Komora – oprava havárie cyklistického oválu“ Odborem investic a strukturálních fondů, tj. zpracovat projektovou dokumentaci na akci a vypsat výběrové řízení na realizaci opravy. Zároveň schválila finanční prostředky na tuto akci ve výši 1,2 milionu korun.

Jednatel TZMT s.r.o. informoval o havárii cyklistického oválu – propad a praskání asfaltu v severní části OZ Komora (SV oblouk „malého oválu“). Proběhlo setkání na místě, byl osloven projektant a autorizovaný inženýr pro geotechniku, abychom zjistili příčiny propadu a aby následně připravili návrh opatření.

Příčinou je pokles tělesa náspu cyklistického oválu, ke kterému došlo s největší pravděpodobností v souvislosti s existencí bývalé štěrbinové nádrže kanalizačního řadu, ta byla v r. 1990 zrušena a „zlikvidována“ pouze zasypáním (hloubka dle archivních zdrojů asi 6 – 8 m od úrovně terénu). Zásypy byly (dle geologického průzkumu 2016) provedeny z neúnosných náplavových materiálů (navážky, ve kterých převažuje stavební odpad), místo propadu koresponduje s polohou bývalé nádrže .

Archiv